Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej - Grupy szkoleń

Szkolenia miękkie dedykowane dla sieci Bosch Car Service i AutoCrew

TECHNIKI HANDLOWE

1 dzień
100% teorii

 

NAZWA

 

TECHNIKI HANDLOWE


Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Doradca serwisowy (pracownik POK)

 

PROWADZĄCY

 

Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA

 

17 listopada 2017 - Jaworzno

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 

 • Rola komunikacji w procesie sprzedaży,
 • Typologia klienta - dopasowanie komunikatu do typu klienta,
 • Badanie potrzeb Klienta,
 • Domykanie sprzedaży,
 • Skuteczne techniki handlowe,
 • Trudne sytuacje w procesie sprzedaży (praca z trudnym klientem),

Warsztaty szkoleniowe stanowią rozwinięcie szkolenia obsługa Klienta o dodatkową prezentację skutecznych technik handlowych stanowiących podstawę dla realizacji planów sprzedażowych w procesie obsługi Klienta serwisu z wykorzystaniem posiadanego potencjału.

 

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku nieobecności, która nie została zgłoszona na 48h przed szkoleniem.

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

1 dzień
100% teorii

 

NAZWA

 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM


Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Właściciel / Manager

 

PROWADZĄCY

 

Agnieszka Madej
Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA

 

24 października 2017 - Poznań

21 listopada 2017 - Warszawa

 

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 • Etapy rozwoju pracownika – zachowania instruujące i wspierające,
  • Indywidualne diagnozowanie pracownika,
 • Efektywna komunikacja z pracownikiem
  • Słuchanie jako podstawowa umiejętność kierownika,
  • Udzielanie informacji zwrotnych,
  • Przekazywanie trudnych informacji,
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
  • Zasady formułowania i uzgadniania celów,
  • Delegowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności,
  • Błędy w delegowaniu,

Ocena pracownicze/ badanie satysfakcji pracowników

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku nieobecności, która nie została zgłoszona na 48h przed szkoleniem

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

 

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych.

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

1 dzień
100% teorii

 

 

 

NAZWA

 

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać


się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Doradca serwisowy (pracownik POK)

 

PROWADZĄCY

 

Agnieszka Madej

Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA


 

14 września 2017 – Poznań

11 października 2017 - Warszawa

 

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 • Wprowadzenie do zagadnień komunikacji w organizacji,
  • Pożądane umiejętności w komunikacji zespołowej,
  • Komunikacja niewerbalna czy efekt pierwszego wrażenia,
  • Co mówimy, co słyszymy – jak wzmacniać komunikację,
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna,
  • Techniki aktywnego słuchania,
  • Udzielanie informacji zwrotnych,
  • Struktura spinka i fuko w udzielaniu informacji zwrotnej,
  • Bariery w komunikacji,
 • Rola i znaczenie pytań w komunikacji,
  • Pytania zamknięte w komunikacji,
  • Pytania otwarte w komunikacji – dlaczego warto,
  • Narzędzia w komunikacji (parafraza, klaryfikacja i odzwierciedlanie),

 

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.


Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku nieobecności, która nie została zgłoszona na 48h przed szkoleniem.

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

 

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych,

PLANOWANIE I MONITOROWANIE PRACY SERWISU

1 dzień
100% teorii

 

NAZWA

 

PLANOWANIE I MONITOROWANIE PRACY SERWISU


Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Właściciel / Manager

 

PROWADZĄCY

 

Robert Kałek
Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA

 

29 września 2017 – Poznań

23 października 2017 – Warszawa

08 grudnia 2017 - Jaworzno

 

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1-dniowe (7h/dzień)

 1. Definiowanie potencjału serwisu,
 2. Planowanie pracy serwisu,
 3. Monitorowanie pracy serwisu - wskaźniki ilościowe i jakościowe:
 • wskaźniki związane z pracownikami,
 • wskaźniki związane z Klientem,
 • wskaźniki związane z pojazdem,
 • wskaźniki związane z serwisem,
 • wskaźniki związane z magazynem.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną metody i techniki monitorowania pracy serwisu, sposoby ich monitorowania, jak również interpretacja osiąganych wyników.

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych.

 

 

 

PODSTAWY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU RODO

1 dzień
100% teorii

 

NAZWA

 

PODSTAWY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU RODO

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO, angGDPR – General Data Protection Regulation)

 


Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Właścicieli serwisów,
 • i/lub zarządzających serwisem

 

PROWADZĄCY

 

Andrzej Bartkowiak

Absolwent  Politechniki Poznańskiej, certyfikowany  audytor wiodący Systemów Zarządzania Jakością, praktyk  w zakresie  zarządzania  operacyjnego, bezpieczeństwa i ciągłości  działania. 

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenia w projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji systemów IT oraz systemów zarządzania organizacjami IT. Kierował dużymi organizacjami  odpowiedzianymi za dostarczanie usług  spełniających międzynarodowe i krajowe standardy  jakości oraz bezpieczeństwa operacyjnego. Akredytowany trener w zakresie ISO 20000 i ISO 27001 oraz praktyk w zakresie  zarządzania usługami  i dostawcami (Service  Integration & Management –SIAM®)

Renata Podlewska

Ukończyła specjalność  psychologia zarządzania oraz rachunkowość jednostek gospodarczych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Posiada wieloletnie   doświadczenie   z zakresu  procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym  oraz ciągłością działania biznesu i ciągłością usług IT na bazie ISO/IEC 22301 oraz doświadczenie eksperckie poparte dużym doświadczenie praktycznym. Akredytowany trener w zakresie ISO 20000 i ISO 27001 oraz praktyk w zakresie  zarządzania usługami  i dostawcami (Service  Integration & Management –SIAM®)

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest przekazanie informacji o nowych obowiązkach w zakresie ochronnych danych osobowych wynikających z dyrektywy UE, która zacznie obowiązywać  od 25 maja 2018r.

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA

 

05 września 2017  - Parczew

19 września 2017 - Gdańsk/ Gdynia/ Sopot (do precyzyjnego ustalenia)

26 września 2017  - Jaworzno

09 października 2017  - Poznań

17 października 2017 - Warszawa

CZAS
TRWANIA

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

FORMA
WARSZTATÓW
 • prezentacja zagadnień,
 • dyskusje moderowane,
 • studium przypadku,

ZAKRES

MERYTORYCZNY

 • Podstawowe informacje i definicje
 • Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych oraz kategorie danych osobowych
 • Inspektor Ochrony Danych i jego zadania
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych - kiedy jest obowiązek
 • Ochrona danych osobowych w praktyce – obowiązki przy przetwarzaniu danych
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane
 • Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych
 • Konsekwencje prawne naruszenia zasad przetwarzania danych
 • Arkusz samooceny – omówienie
 • Podsumowanie pytania i odpowiedzi

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział pierwszej osoby: 500,00 zł NETTO + 23% VAT

Udział drugiej osoby: 200,00 zł NETTO + 23% VAT

Jeden serwis mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby (ograniczona liczba miejsc)

Dodatkowo każdy uczestnik ponosi koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

 

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

 

Robert Bosch Sp. o.o.

 • sala szkoleniowa Warszawa

WGDS

 • sala szkoleniowa pozostałe lokalizacje,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób biorących udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych.