Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej - Grupy szkoleń

Szkolenia miękkie dedykowane dla sieci Bosch Car Service i AutoCrew

OBSŁUGA KLIENTA (SQT)

1 dzień
100% teorii

 

NAZWA

 

OBSŁUGA KLIENTA (SQT)


Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Doradca serwisowy (pracownik POK)

 

PROWADZĄCY

 

Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA

21 marca 2017 - Warszawa

24 marca 2017 - Poznań

31 marca 2017 - Jaworzno

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 

 • Telefoniczne uzgodnienie wizyty,
 • Przyjęcie zlecenia do serwisu,
 • Planowanie pracy serwisu – rola dorady serwisowego,
 • Usługa serwisowa – zarządzanie zespołem mechaników,
 • Rozliczenie usługi,
 • Wydanie pojazdu z serwisu,
 • Badanie posprzedażowe – Klient zadowolony czy nie.

Warsztaty realizowane są z wykorzystaniem standardu obsługi Klienta opracowanego i dedykowanego dla sieci BCS i AC – „Kryteria oceny i wskazówki do oceny serwisu zgodnie z Testem Tajemniczego Klienta” (SQT) i wzbogacone o ćwiczenia praktyczne mające na celu skuteczne wdrożenie opisanych wymagań w serwisie.

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku nieobecności, która nie została zgłoszona na 48h przed szkoleniem.

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych.

TECHNIKI HANDLOWE

1 dzień
100% teorii

 

NAZWA

 

TECHNIKI HANDLOWE


Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Doradca serwisowy (pracownik POK)

 

PROWADZĄCY

 

Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA

03 kwietnia 2017 – Poznań

07 kwietnia 2017 – Warszawa

17 listopada 2017 - Jaworzno

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 

 • Rola komunikacji w procesie sprzedaży,
 • Typologia klienta - dopasowanie komunikatu do typu klienta,
 • Badanie potrzeb Klienta,
 • Domykanie sprzedaży,
 • Skuteczne techniki handlowe,
 • Trudne sytuacje w procesie sprzedaży (praca z trudnym klientem),

Warsztaty szkoleniowe stanowią rozwinięcie szkolenia obsługa Klienta o dodatkową prezentację skutecznych technik handlowych stanowiących podstawę dla realizacji planów sprzedażowych w procesie obsługi Klienta serwisu z wykorzystaniem posiadanego potencjału.

 

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku nieobecności, która nie została zgłoszona na 48h przed szkoleniem.

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

1 dzień
100% teorii

 

NAZWA

 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM


Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Właściciel / Manager

 

PROWADZĄCY

 

Agnieszka Madej
Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA

 

10 maj 2017 – Poznań

07 czerwca 2017 – Warszawa

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 • Etapy rozwoju pracownika – zachowania instruujące i wspierające,
  • Indywidualne diagnozowanie pracownika,
 • Efektywna komunikacja z pracownikiem
  • Słuchanie jako podstawowa umiejętność kierownika,
  • Udzielanie informacji zwrotnych,
  • Przekazywanie trudnych informacji,
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
  • Zasady formułowania i uzgadniania celów,
  • Delegowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności,
  • Błędy w delegowaniu,

Ocena pracownicze/ badanie satysfakcji pracowników

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku nieobecności, która nie została zgłoszona na 48h przed szkoleniem

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

 

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych.

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

1 dzień
100% teorii

 

 

 

NAZWA

 

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać


się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Doradca serwisowy (pracownik POK)

 

PROWADZĄCY

 

Agnieszka Madej

Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA


 

14 września 2017 – Poznań

11 października 2017 - Warszawa

 

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 • Wprowadzenie do zagadnień komunikacji w organizacji,
  • Pożądane umiejętności w komunikacji zespołowej,
  • Komunikacja niewerbalna czy efekt pierwszego wrażenia,
  • Co mówimy, co słyszymy – jak wzmacniać komunikację,
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna,
  • Techniki aktywnego słuchania,
  • Udzielanie informacji zwrotnych,
  • Struktura spinka i fuko w udzielaniu informacji zwrotnej,
  • Bariery w komunikacji,
 • Rola i znaczenie pytań w komunikacji,
  • Pytania zamknięte w komunikacji,
  • Pytania otwarte w komunikacji – dlaczego warto,
  • Narzędzia w komunikacji (parafraza, klaryfikacja i odzwierciedlanie),

 

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.


Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku nieobecności, która nie została zgłoszona na 48h przed szkoleniem.

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

 

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych,

PLANOWANIE I MONITOROWANIE PRACY SERWISU

1 dzień
100% teorii

 

NAZWA

 

PLANOWANIE I MONITOROWANIE PRACY SERWISU


Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Właściciel / Manager

 

PROWADZĄCY

 

Robert Kałek
Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA

 

29 września 2017 – Poznań

23 października 2017 – Warszawa

08 grudnia 2017 - Jaworzno

 

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1-dniowe (7h/dzień)

 1. Definiowanie potencjału serwisu,
 2. Planowanie pracy serwisu,
 3. Monitorowanie pracy serwisu - wskaźniki ilościowe i jakościowe:
 • wskaźniki związane z pracownikami,
 • wskaźniki związane z Klientem,
 • wskaźniki związane z pojazdem,
 • wskaźniki związane z serwisem,
 • wskaźniki związane z magazynem.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną metody i techniki monitorowania pracy serwisu, sposoby ich monitorowania, jak również interpretacja osiąganych wyników.

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych.