Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej - Szkolenie

Układy klimatyzacji- zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015

1 dzień
50% teorii
50% praktyki

28.02.2018

Cena: 450 PLN
Szkolenie objęte Akredytacją Kuratorium Oświaty- zwolnione z podatku VAT

 

Układy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające  fluorowane gazy cieplarniane (wg rozporządzenie (WE) nr 307/2008) 

 

Czas trwania:

Szkolenie trwa 8 godzin (4 godziny wykładów i 4 godziny zajęć praktycznych).

 

Miejsce szkolenia:

Centrum Techniki Motoryzacyjnej Robert Bosch Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie dedykowany jest dla osób, które zajmują się naprawą i przeglądami instalacji klimatyzacji samochodowych.

 

Program szkolenia:

Część teoretyczna:

 1. Podstawowa wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych:
 • Przewodzenie ciepła
 • Parowanie i kondensacja płynów
 • Chłodzenie i obieg czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji z zaworem rozprężnym
 • Chłodzenie i obieg czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji  z dławikiem
 • Budowa sprężarek, zaworów rozprężnych, dławików, parowników oraz skraplaczy
 • Wewnętrzny wymiennik ciepła
 • Olej chłodniczy w układzie klimatyzacji
 • Cechy szczególne układów klimatyzacji manualnej i automatycznej
 • Sposoby oceny sprawności układów klimatyzacji na podstawie pomiaru ciśnień i temperatur
 •  Przykładowe sposoby sprawdzenia szczelności układów klimatyzacji

 

 1. Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i właściwości gazów w tym fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji tych gazów na środowisko (rząd wielkości ich współczynnika ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu):

 

 • Podstawowe właściwości czynnika chłodniczego R134a
 • Podstawowe właściwości czynnika chłodniczego R1234yf
 • Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, z ang. global warming potential)
 1. Podstawowa wiedza na temat stosownych przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006 i dyrektywy 2006/40/WE:
 • Protokół z Kioto
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008 
 • Obowiązek posiadania zaświadczenia  związanego z obsługą systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających fluorowane gazy cieplarniane
 • Obowiązki przed napełnieniem układu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane 

 

 

 1. Znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych:
 • Procedury przy odzysku czynnika chłodniczego z użyciem urządzenia do obsługi klimatyzacji np. ACSxxx,,,

 

Część praktyczna:

 1. Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy:
 • Przepisy dotyczące przechowywania butli z czynnikiem chłodniczym
 • Obowiązkowe oznaczenia na butli z czynnikiem chłodniczym
 • Podłączenie butli z czynnikiem chłodniczym do urządzenia np. ACSxxx w celu jego napełnienia
 1. Podłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i odłączanie go od nich:

 

 • Odszukanie w pojeździe szkoleniowym informacji na temat czynnika
 •  
 • Odszukiwanie w pojeździe szkoleniowym i nazwanie komponentów układu klimatyzacji
 • Podłączenie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych w pojeździe szkoleniowym
 • Sprawdzenie ciśnień w układzie klimatyzacji
 • Ocena sprawności układu klimatyzacji
 • Odłączenie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego od króćców

serwisowych w pojeździe szkoleniowym

 

 1. Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego:
 • Podłączenie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych w pojeździe szkoleniowym
 • Wykonanie  czynności odzysku czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji
 • Ocena szczelnosci układu klimatyzacji
 • Napełnienie układu klimatyzacji w pojeździe szkoleniowym
 • Odłączenie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego od króćców serwisowych w pojeździe szkoleniowym